Стоматологични Услуги

Естетичната стоматология отговаря на съвременните изисквания за хармонична усмивка. Това налага използването на всички съвременни методи за планиране и изпълнение на лечението.

Порцеланови фасети

faseti

Фасетите представляват тънък слой от керамика, който се залепва за предната повърхност най-често на фронталните зъби. Те могат да се направят от чисто естетична гледна точка, за подобряване вида на зъба (зъбът е функционален и здрав, но тук водещ е естетичният фактор). Това се прави след прецизно oбмисляне на ползите предвид цената и това каква част от здравия зъб трябва да се изпили.

Едно от предимствата на фасетите е, че това е минимално инвазивна техника, позволяваща в кратък срок пациентът да постигне блестяща усмивка.

 

Фасетите са приложими в следните случаи:

– Когато има разстояние между зъбите (диастема, треми);
– При зъби с „къси“ клинични коронки;
– При ротирани („криви“) зъби;
– При зъби с пукнатини или фрактури;
– Зъби, при които е отчупена част от коронката;
– При зъби с аномалии във формата на зъбната коронка;
– При преоцветени или потъмнели зъби (най-често в резултат на ендодонтско лечение).

Порцеланови коронки – Порцелановата коронка обвива целия зъб (или надостройката на зъбния имплант).Порцелановите коронки осигуряват на пациента ефективен начин за достигане на висока естетика, съчетана със здравина на зъбната структура. Коронката приляга върху останалата част на изпиления зъб, като го прави по-устойчив и придава формата на естествен зъб.

Порцелановите коронки са приложими естетически и функционално в следните случаи:

– Зъби с големи по обем ресторации или счупени зъби;
– Зъби с големи преоцветени ресторации;
– За запазване здравината на зъба след проведено ендодонтско лечение.

Порцелановите коронки съдържат ли метал?

Има 2 вида порцеланови коронки:

1.Порцелановите (изцяло керамични) коронки най-често се използват във фронталната област, където естетиката е водеща.

2.Комбинираните (металокерамични) коронки понякога се изработват при моларните (кътни) зъби, които са изложени на голямото дъвкателно натоварване.

Как се изработва коронката?

Първо зъбът се изпилява до желаната форма. След това се взема отпечатък, чрез който зъботехническата лаборатория изработва коронката. След като коронката е готова, тя съответства на зъбната повърхност и се залепва чрез специален бондинг цимент. Формата, големината, цветът и оклузалният релеф на коронката много прецизно съответстват на съседните зъби. След като се ажустира, порцелановата коронка осигурява постоянно естетическо и функционално възстановяване на зъба.

Порцеланови мостове

Изцяло керамичните мостове заместват липсващия зъб по следния начин: порцелановият зъб (на мястото на липсващия зъб) е свързан с една или две съседни коронки. Основното противопоказание за мостовете е изпиляването на здрави твърди зъбни тъкани от съседните зъби. По тази причина е препоръчително поставянето на зъбен имплант. Въпреки това, мостовете остават добра алтернатива за пациенти, които не са подходящи за зъбни импланти или при замяната на вече съществуващи стари мостове.

Конструкции от цирконий

Циркониевите коронки и мостове са вид неметални конструкции. Те се изработват от материал на базата на циркониев оксид. Цирконият се подлага на фрезоване (компютъризирана обработка), което осигурява прецизна точност на конструкцията.

Заради изключителната здравина, циркониевите конструкции се препоръчват при дефекти в дисталните участъци на съзъбието, където дъвкателното натоварване е голямо.

Липсата не метален ръб и „белият“ скелет при циркониевите конструкции осигурява висока естетика за разлика от металокерамичните коронки.

Предимства на циркониевите конструкции:

– Много голяма здравина и устойчивост към фрактуриране;
– Изключителна естетика;
– Биосъвместимост (няма алергични реакции както при металите);
– Липсва тъмно оцветяване на гингивата;
– Ниска топлопроводимост.

Оптимално съчетание между здравина и естетика се постига, когато конструкциите с циркониев скелет се покрият с керамика от IPS e.max Ceram. Цирконият осигурява здравината, докато порцеланът осигурява изключително високата естетика, т.е. възстановяването да изглежда като естествен зъб.
Имплантологични абатмънти от цирконий – Това са индивидуално изработени надстройки от цирконий, които в сравнение със стандартните абатмънти са високо естетични, особено подходящи във фронталната област и спомагат за доброто оформяне на гингивата.

Екстракция на зъби (изваждане на зъби) : безболезненото премахване на зъб или корени с минимална травма на околните тъкани след поставянето на анестезия.
Протетична дентална медицина
dolna-proteza-meka-plastmasa

Протетичната дентална медицина включва лечението на дефектите на зъбната коронка, цяло и частично обеззъбяване, зъбна абразия, както и наличието на парафункции – бруксизъм и бруксомания.След като се постави диагноза и се анализират показанията и противопоказанията за протетично лечение, се съставя лечебен план. За всеки пациент той e строго индивидуален.

Най-общо протезирането бива подвижно, неподвижно и комбинирано:
Подвижно протезиране – включва всички тотални и частични плакови протези, пластмасови протези от мека пластмаса (напр. еластични Валпласт протези), моделно лети-скелетирани протези и др.

Обикновените плакови протези се изработват от акрилна пластмаса. Недостатък е, че са лесно чупливи. Също така пластмасата е твърда и за да свикне пациентът с нея, се изисква дълъд адапционен период.

Протези от Валпласт – изработени са от мека пластмаса и са по-комфортни за пациента. Могат да се прилагат при хора, които имат алергия към някоя от съставките на стандартната розова пластмаса. Те са високо естетични и при тях не се използват метални куки, които да влошават естетиката. Пациентите много по-бързо се адаптират към този вид протези.

modelnolqta proteza

Моделно лети – скелетирани протези – както показва и самото наименование, те притежават метален скелет. Металната плака върху небцето е тънка, осигурява здравина и комфорт за пациента и не пречи на говора.

Неподвижно протезиране – включва различните видове коронки и мостове.
Методите на изпиляване на зъбите според вида на препарационната граница биват: безпрагово (тангенциално) и прагово.
По-старият начин на изпиляване е безпраговият. Безпраговите коронки имат редица недостатъци:

Надконтуриране на коронковия ръб, което води до увреждане на маргиналния пародонт; Често коронките са по-широки в основата си, защото няма ясна граница до къде трябва да достигне коронковият ръб; Лоша естетика, поради оголване на зъбното пънче; Преоцветяване на венеца. Предимствата на праговото изпиляване са безспорни: Възможност за оптимално разполагане на коронковия ръб спрямо зъбните структури и околните меки тъкани; Предотвратява се неестетичното и увреждащо венеца надконтуриране на изкуствената коронка в шиечната област на зъба; Възможност за точно пресъздаване на препарационната граница върху работния модел.

В зависимост от материала, от който са изработени коронките или мостовете, те могат да бъдат металокерамични (с метален скелет), изцяло керамични, циркониеви и др.

Металокерамичната коронка е добър избор при силно разрушени зъби. Вътрешната част на короната се състои от метално кепе, върху което се нанасят послойно керамични маси. Връзката между керамиката и металната сплав е химична, което осигурява изключителна здравина. Съществува риск обаче от преоцветяване на венеца от металното кепе. Затова за отлична естетика, особено във фронталната част на съзъбието, е желателно да се протезира с изцяло керамични конструкции.

Изцяло керамичните коронки се изработват основно по два метода – чрез послойно нанасяне или пресоване.
– При първата техника (чрез послойно нанасяне) – керамиката се нанася на отделни слоеве, като основата се изработва от по-устойчива керамика, а горните слоеве осигуряват естетиката;
– При втория метод (чрез пресоване) – керамиката се изпича наведнъж, което осигурява изключителна здравина. Тези конструкции се изработват от литиев дисиликат (IPS e.max Ivoclar Vivadent).

Комбинирано протезиране – фрез протези
Този вид протезиране се състои от три групи елементи:
-неподвижна протезна конструкция (корона, мост, зъбен имплант и др.);
-задръжни, блокиращи и ретенционни елементи (стави, телескопи, траверси и др.);
-подвижна протезна конструкция (моделно лята протеза, плакова протеза).

Лечение на бруксизъм/бруксомания

Бруксоманията е парафункционална реакция на стискане на зъбите в статично положение без движение на долната челюст.
Бруксизмът (феномен на Кароли) – е парафункционална реакция на скърцане със зъбите, която се получава при хоризонтални и странични плъзгателни движения на долната челюст, под действие на силно напрегнати дъвкателни мускули.
Уврежданията, причинени от тези парафункции се изразяват в пародонтални промени, болки в долночелюстната става и дъвкателните мускули, изменения в твърдите зъбни тъкани (зъбна абразия), фрактури в керамични възстановявания и др.
За профилактика се изработват специални оклузални шини от прозрачни еластични плаки. Предварително се вземат отпечатъци от горната и долната челюсти. Шините се слагат вечер (по време на сън) и предпазват зъбите от вредния навик. Желателно е също така пациентите със зъбни импланти, цялостно възстановяване с коронки и/или мостове (цирконий, керамика) да носят такива шини.

endodontia

Лечението на кореновия канал е нехирургична процедура,която елиминира инфектираното кореново съдържимо-пулпата.Пулпата се премахва,каналът се обработва и изолира от околната среда.Кореновото лечение премахва етиологичните фактори,водещи до абсцес и позволява но костта и тъканите около зъба да оздравеят.

Кореновото лечение обикновено изисква анестезия, за да се намали дискомфортът от процедурата и може да завърши в едно или няколко посещения в зависимост от сложността на необходимото лечение.

Лечението протича в следната последователност

Първа стъпка:

Зъбът се изследва и локален анестетик се поставя.След като зъбът е обезболен,се изолира  и го предпазва от слюнката по време на целия процес

Втора стъпка:

Достъп до кореновите канали се осигурява през короната на зъба чрез подходящ кавитет и се използват малки инструменти-ръчни или машинни за премахване на пулпата и кореновото съдържимо.Придава се подходяща форма на каналите.

Трета стъпка:

След оформяне и почистване,каналите се запълват с биосъвместим материал,най-често гутаперка и силър.Съществуват няколко техники за запълване-централно щифтова,латерална кондензация,вертикална-топла кондензация, която осигурява запълването не само на основния канал,но и на всички латерални канали,които не могат да бъдат запълнени чрез останалите методи..

Четвърта стъпка:

Трябва да се постави корона или друга обтурация,за да се осигури защита на зъба и възстановяване на неговите функции.

Цена

Цената на процедурата варира в зависимост от фактори като броят канали в зъба
Горни фронтални зъби- 1корен и 1 канал
Горни първи премолари- 2 корена,2 канала
Горни втори премолари-1 или 2 корена, 1-2 канала
Горни молари- 3 корена,3-4 канала
Горни мъдреци-много аномалии
Долни фронтални зъби-1 корен,1-2 канала
Долни премолари-1 корен,1-2 канала
Долни молари- 2 корена, 3-4 канала
Дали лечението е хирургично или традиционно,дали се налага релечение

Ендодонтско релечение

При подходяща грижа зъбите,на които е проведено ендодонтско лечение, могат да останат в устата за цял живот.Но се случва и лекувани зъби да не оздравеят и да останат болезнени и инфектирани месеци или дори години след лечението.Ако зъбът не е излекуван,имате втори шанс чрез допълнителна процедура,която може да го спаси. Ако чувствате болки в лекуван преди зъб имате нужда от релечение.

Защо имате нужда от още една ендодонтска процедура?

Както при всяка дентална или медицинска процедура,зъбът може да не се излекува както е очаквано поради няколко причини

 • Тесни или криви канали,които не са били излекувани първия път
 • Сложна канална анатомия,която не е била открита при предишното лечение
 • Поставянето на корона или друга обтурация е било забавено след завършването на лечението
 • Обтурацията не е предпазила вътрешността на зъба от слюнката и намиращите се в нея микроорганизми

В други случаи,нова причина може да доведе до неуспех при иначе излекуван зъб

 • Нов кариес може да достигне до заплънката и да  инфектира зъба отново
 • Прекалено широка, счупена или пукната корона може да доведе до нова инфекция
 • Фрактура на зъба

При релечение, денталният лекар ще отвори отново зъба,ще премахне обтурационните материали,които са сложени при първото лечение,внимателно ще изследва зъба,търсейки допълнителни канали или нова инфекция.След почистването и оформянето на каналите ще бъдат обтурирани отново и ще бъде поставена временна обтурация.След като зъбът се излекува,ще бъде поставена постоянна корона или обтурация.

Лечението на кореновия канал Пародонтологията е наука, която изучава пародонта – неговата структура, функция и болестни изменения. Пародонтът е съставен от : 1. Алвеоларна кост – тя е частта от челюстите, в която са разположени зъбните корени. Има опорна роля,при възпалителен процес се резорбира и води до разклащане на зъбите 2. Цимент на зъба – твърда минерализирана тъкан, която покрива корена на зъба. Има прикрепваща функция- в нея се закотвят влакната на периодонциума. 3. Периодонциум – съединителна тъкан, изградена от влакна главно колаген, клетки и междуклетъчно вещество , чиято основна роля е да свързва цимента с алвеоларната кост. 4. Зъбен венец – той покрива алвеоларната кост и част от зъба и е продължение на устната лигавица. Съставен е от епителни клетки и различни видове влакна, образуващи мрежа.

Гингивит

gingivit

Какво представлява гингивитът? Гингивитът е възпаление на венците.Ако се лекува е напълно обратимо и не води до загуба на тъкани .Характеризира се с оток,кървене при миене на зъбите,и понякога рецесия на гингивата. Най-честата форма е плак-асоциирана инфекция с полимикробен произход. Възпалението е безболезнено (изключение е прогресивната форма на заболяването-остър некротизиращ улцерозен гингивит).. Среща се във всяка възраст. Причините за заболяването са натрупване на плака по зъбите,съседната им гингива и джобовете между зъбите и гингивата,освобождаването на токсини,които предизивикват имунен отговор. Ако плаката не се премахва,тя се минерализира до калкулус (зъбен камък) и има деструктивен ефект върху съединителната тъкан. Друга причина е пушенето,неточни дентални протези,дишане през устата,локална травма (включително от техниката на миене на зъбите),дефицит на витамини (особено витаминC).Гингивит може да се появи по време на бременност поради повишени нива на прогестерон,по време на пубертета,менопауза,от орални контрацептиви,левкемия. Съпътстващи заболявания като диабит тип 1 и тип2,Синдром на Даун,ХИВ,прием на лекарства (кортистероиди,нифедипин,циклоспорин,фенитоин) правят пациентите по-податливи на заболяването.

Превенция

Миене на зъбите:

 • Миене поне два пъти на ден
 • Да се използва четка със средна твърдост на влакната-medium, в никакъв случай твърда
 • Да се избягват хоризонтални движения при четкане-може да доведе до системна бактериемия
 • Избягвайте прекаления натиск при миене-има риск от абразия и рецесия на гингивата
 • Използването на електрични четки с обороти над 4200 в мин. премахват по-голямо количество плака от ръчните четки.Препоръчват при хора с нарушена мануалност.
 • Четките за зъби трябва да се сменят всеки месец,за да се премахнат натрупаните между влакната й бактерии
 • Паста за зъби,съдържаща флуорид,трябва да се избере с цел реминерализация на емайла и намаляване на риска от кариес
 • Пасти за зъби,съдържащи абразиви,избелващи пасти(например съдържащи пероксид) не трябва да се използват при пациенти с рецесия на гингивата,поради оголването на корените

Конци за зъби:

 • Препоръчва се употреба ежедневно
 • При възрастни,комбинацията от четкане два пъти на ден и използването на конец намалява 2 пъти кървенето от венците в сравнение с използването само на четка за зъби
 • При деца,четкането е достатъчно за превенция и редукция на гингивалните симптоми,въпреки това използването на конец е полезно,за да се създаде навик за в бъдеще
 • Навосъчени или ненавосъчени конци са еднакво ефективни

Води за уста:

 • Антисептична вода за уста може да се използва за намаляване на микробното число

Редовни визити :
Редовни визити при дентален лекар за професионална орална хигиена и ако е необходим скалинг(почистване на зъбния камък) .Честотата на визитите се определя в зависимост от оралнохигиенния статус и тежестта на гингивита.Обикновено на 6 месеца .

Какво е пародонтитът?

lechenie-parodontoza-2

Пародонтитът е бактериална инфекция,която засяга заобикалящите зъба тъкани-гингива,периодонциум и кост.Ако не се предприеме лечение,прогресивната загуба на кост води до разклащане и загуба на зъбите.Среща се приблизително в 80%от населението на възраст над 35 години.

Фактори,които могат да увеличат риска от заболяването, са :
Зъбен камък -Зъбният камък е отлагане, което се формира върху повърхностите на зъбите и гингивалната граница. Най-много и най-рано надвенечния зъбен камък се отлага в областите около отворите на слюнчените жлези, лингвалните(към езика) повърхности на долните предни зъби и върху външните (букални) повърхности на на горните 1-ви и 2-ри молар и (най-задни)дисталните повърхности на последните молари. Подвенечният зъбен камък се отлага апикално от гингивалния ръб в гингивалния или пародонтален джоб при вече съществуващо възпаление. Зъбният камък представлява минерализирана зъбна плака.Грапавата му  повърхност е идеално място за задържане на микроби, а порьозната му структура го прави резервоар за бактериални токсини и антигени. Той е постоянен източник на възпаления и гингивити, предизвикващи резорбция на алвеоларната кост и последваща загуба на зъбите. От друга страна възпалението създава условия за натрупване на още зъбен камък, който в последствие още повече засилва възпалението. Създава се порочен кръг. В процеса на формиране на зъбния камък започва да се наблюдава бяло или жълтеникаво оцветяване, което може да премине до черно под действието на някои външни агенти. Получават се нежелани натрупвания,които смущават пациента и от естетична гледна точка.

 • липса на подходяща орална хигиена
 • обтурации,мостове и протези,с неточни ръбове и неправилни контури
 • пушене
 • диабет
 • намалена имунна защита
 • генетични предпоставки
 • парафункции-скърцане и стискане на зъби
 • травми

В много от случаите пародонтита се развива вследствие на нелекуван гингивит. Той може да се развие около единични или група зъби, а също така и да обхване всички зъби. Пародонтитът се среща както при деца така и при възрастни.

Симптоми:
– Зачервена,оточна и чувствителна гингива(венец)
– Наличие на пародонтални джобове
-Костна загуба
-Кървене при миене на зъбите,при използване на конец,при хранене
– Рецесия на гингивата,водеща до удължаване на клиничната корона на зъбите(изглеждат по-дълги)
-Гной
-Лош дъх(халитозис)
-Промяна в оклузията и промяна в позицията на протезните конструкции

Механизъм – Първоначално се развива гингивит-възпаление на венеца,което се характеризира с зачервяване и кървене при миене на зъбите. Гингивитът се дължи на  натрупването на зъбна плака и образуването на зъбен камък.Ако на този етап от заболяването не се предприеме почистване на зъбният камък, той започва да нараства апикално и да се натрупва между корена на зъба и венеца.Коренът е в близост с костта, която от своя страна реагира на възпалението като се резорбира(настъпва деструкция) и се получават така наречените пародонтални джобове.Дъното на джоба е невъзможно да се почиства,инфекцията персистира и се задълбочава.. При липса на лечение пародонтитът води до оголване на  корените на зъбите-рецесия, поява на подвижност на зъбите, разстоянията между зъбите се уголемяват,образуват се треми и диастеми, зъбите се разместват. Това допълнително влошава хода на заболяването и ако отново не се вземат мерки за лечение на заболяването прогресията му води до загуба на зъбите. В зависимост от вида на пародонтита на рентгенова снимка се наблюдава стапянето на костта, която може да бъде два вида – хоризонтална резорбция или вертикална резорбция.Хоризонталната засяга повече зъби,докато вертикалната е при единични зъби.Вертикалните дефекти могат да бъдат възстановени чрез костозаместващи процедури.

Диагностиката на пародонтита се извършва с:
-Сондиране-позволява определянето на- дълбочината на пародонталните джобове,наличието на кървене и гной,наличие на кариес под гингивата,обтурации с неточни ръбове,които могат да доведат до допълнително натрупване на плака
-Тест за подвижност на зъбите
-Ортопантомография и интраорални снимки -за определяне на костната загуба

Лечение на парадонтит

Лечението изисква няколко етапа и изисква кооперация от страна на пациента.Ако се проведе правилно лечение,процесът може да се стационира и да се спре по-нататъшната загуба на кост.
Първата цел на лечението е излекуването на инфекцията и намаляване на рисковите фактори.Тъй като увредените тъкани не могат да бъдат възстановени,единственият метод за регенериране е чрез костни заместители.Гингивата може да бъде реконструирана само чрез присадки.
Възможните стъпки при лечението на пародонталните заболявания са:
Сондиране,поставяне на диагноза за степента на деструкция
Обучение в правилни техники на орална хигиена
Отстраняване на плак-ретентивни фактори (дефектни обтурации, екстракции на неперспективни зъби, корени и др.);
Отстраняване на супрагингивалната плака и зъбен камък (чрез ултразвук или механични чрез кюрети);
Полиране на зъбите с Airflow или с четка и паста;
Шиниране-свързване на подвижните зъби чрез подходяща шина-метална или от естетичен материал

Редовни посещения след края на лечението-Поддържаща пародонтална терапия
Редовните прегледи са много важни за оценка на стадия на пародонтита и прогресията му във времето.Графикът на прегледите се определя от това колко е напреднал процесът.В зависимост от фактори като общо здравословно състояние,тежест на костна загуба,рискови фактори като пушене и генетични фактори,денталният лекар ще приспособи лечението с цел спиране прогресията на заболяването.Може да препоръча прегледи на шест месеца при леки форми на пародонтално заболяване,или на по-малък интервал при напреднали форми.Оценка на орално-хигиенния статус; Оценка на пародонталния статус; Механичен контрол на плаката и зъбния камък; Ремотивация при нужда.
 
За да постигнат успех в лечението и да запазят здравето си,пациентите трябва да поддържат адекватна орална хигиена,зъби без плака

При постигнати редукция на гингивалното възпаление и голям процент свободни от плака повърхности, пациентът се ремотивира за ефективна орална хигиена и професионална такава. Прави се кюретаж на джобовете по- големи от 4 mm. В някои случаи се налага специализирана пародонтална хирургия – на места, които кървят при сондиране и имат дълбочина на джоба > 7  mm.

Включва премахване на плаката и зъбния камък-калкулус,които са се натрупали върху зъбните повърхности.Целта на процедурата е почистване и полиране,зъбните повърхности са чисти и гладки,което не позволява на бактериите да се задържат по тях.
Ултразвукови инструменти
Създават вибрации,които развалят връзката между големите депозити от зъбен камък и зъбната повърхност.Също така създават охлаждаща струя,която служи за премахване на остатъците и поддържа подходяща температура,която не причинява увреждане на зъбната пулпа.
Ръчни инструменти
След премахване на големите депозити,се преминава към фини ръчни инструменти-скалери и кюрети-които премахват малките отлагания и заглаждат повърхностите.
Полиране
В момента са популярни два типа полиране (1) профи джет полиране и (2) полиране с паста, гумички и четки.
Профи джет полирането се извършва от специални апарати, които разпръскват под високо налягане вода смесена със сода за хляб върху повърхността на зъбите. Водата под налягане измива остатъците от плаката, а содата премахва налепите и неутрализира киселата среда в устата
Полиране с гумички, четчици и полирна паста се извършва с наконечник на бавни обороти. Пастата съдържаща абразиви и флуориди се нанася върху гумичките, съответно върху четчиците. Абразивите премахват налепите и оцветяванията, а флуоридите заздравяват емайловата повърхност.

Какво е кариес?
kak_se_lekuva_kariesut

Кариесът е инфекциозно заболяване с бактериален произход и причинява деминерализация и деструкция на твърдите зъбни тъкани-емайл,дентин,цимент. Дължи се на образуването на киселини при ферментацията на хранителни остатъци,които се събират върху зъбите.Ако загубата на минерал е по-голяма от реминерализацията (източник на минерал са слюнката, флуоризираните пасти) твърдите тъкани на зъба могат да се разрушат-образува се кариозна лезия,която трябва да се лекува веднага след откриването й. Кариесът трябва да се премахне (препарира) и кавитетът да се запълни( обтурира).В днешно време денталните лекари разполагат с голям избор от материали за запълване.Изборът зависи от големината и етапа на кариеса.

 Класификация на кариеса
– по оклузалната-дъвкателна повърхност-фисури и ямки
– по апроксимална повърхност-между два съседни зъба
– шиечен кариес
– по кореновата повърхност-на цимента

-Първичен
-Вторичен- около ръбовете на вече съществуващи обтурации и под самата обтурация (резидуален кариес) вследствие на не добро почистване на кариозната лезия

– Стадий на бяло петно-обратим чрез реминерализация и аплициране на флуорид
– Повърхностен кариес- в емайла
-Среден кариес- засегнал е дентина,чувствителност от сладко и студено
-Дълбок кариес- може да съществува микрокомуникация с пулпата
-Дълбок кариес със засягане на пулпата

Етапи на кариесът

В зависимост от възрастта:
– Кариес на ранното детство
– Кариес при възрастни

За да се предпазим от кариеса и неговите усложнения е необходима профилактика. Тя може да бъде:

 1. Хранителна профилактика -Избягване на храни и напитки, богати на захари (сладкиши, тестени изделия, газирани и подсладени напитки и др.).
 2. Флуорна профилактика- Редовно миене на зъбите с четка и паста, както и използването на интердентални конци (или четки);
 3. Орална хигиена

Лечение на кариес

Как се лекува кариеса?

Лечението на зъбния кариес и неговите усложнения зависи от това в какъв стадий е кариозният процес.
Обтурации,които изглеждат като естествения зъб
Най-широко използваните материали за запълване са композитите.Те са съставени от стъкло или кварц в смола,Преимуществата са,че денталният лекар може да избере цвят на композита,който да отговаря напълно на цвета на естествения зъб.Въпреки всичко композитите могат да се оцветят с времето.Композитите са идеални за малки до средни по големина кариеси и при зъби,които са подложени на големи дъвкателни сили,например задните зъби.
Обтурации,които отделяг флуорид
Едни от новите възможности за запълване са гласйономерните цименти.Съставени са от акрилови киселини и фини стъклени частици. Обтурациите  могат да бъдат избрани в цвят,който да е еднакъв с този на съседните естествени зъби.Уникалното им качество е, че отделят флуорид,който участва в предпазването от кариес.Денталните лекари препоръчват тези обтурации в зони,намирящи се близо до венеца или обтурации между зъбите.
Инлеи/Онлеи
Инлеите и онлеите са възстановявания,които се използват за обтуриране на задни зъби с малки до умерени разрушения или фрактурирани зъби,които не са достатъчно разрушени,за да изискват корона. Кандидати за инлеи са пациети,при които кариесът е прекалено голям,за да се постави обтурация,но има достатъчно здрави тъкани,за да се избегне поставянето на корона.Това позволява на денталният лекар да съхрани повече естествени зъбни тъкани. Предимства са издръжливостта(до 30 години), водят до повищаване на здравината на зъбите до 75 процента(за разлика от традиционните метални обтурации,които намаляват здравината на зъба) и предотвратяват нуждата от допълнително лечение в бъдеще.Използват се при нужда от подмяна на стари обтурации.Инлеят е подобен на обтурация,докато онлеят е по-скъп,защото се простира върху по-голяма дъвкателна повърхност.
По време на лечението лекарят премахва старото възстановяване под локална анестезия и взима отпечатък от зъба,който се изпраща в лабораторията.Новият инлей или онлей се изработва от порцелан,злато или композит.На следващото посещение се циментира.Инлеят или онлеят се слива с естествения зъб,за да се получи максимално естетичен краен резултат. Необходими са две посещения,за да се завърши лечението.

Обтурации с ниска цена
От много години денталните лекари използват амалгама за запълване на кавитетите.Тези материали са сплави,които комбинират сребро,живак,мед.Амалгамата е изключително издръжлива и здрава.Също така е един  от най-евтините материали.Недостатъкът на амалгамата е сивият й цвят.Обтурациите,направени с нея могатда бъдат временно чувствителни на топло и студено.Подходящи са за задни зъби,защото са идръжливи при дъвчене.

izbelvane

Избелването на зъбите като козметична процедура, е част от съвременната естетична стоматология. Манипулация, която е все по-популярна и все повече желана,защото белите зъби се възприемат естетически по-добре от околните, те са белег на добро здравословно състояние и висок социален статус.

Съвременните зъбни избелващи системи са основно два вида: за приложение в стоматологичен кабинет (office whitening) и за домашна употреба (home whitening) .Те съдържат като активната съставка водороден пероксид или карбамид пероксид,който се разпада на радикали(отделя се атомен кислород) и се осъществява процес на окисление и съответно избелване на структурата на емайла и дентина на зъбите.
В зависимост от желанието на пациента относно бързината на постигане на избелващия ефект, интензивността на оцветяването на зъбите, тяхната чувствителност, се предпочитат единия или другия метод на избелване.
При липса на противопоказания или някакви ограничения за най-добри и трайни във времето резултати, комбинацията от двата метода (кабинетно с последващо домашно избелване) е за предпочитане.
Преди избелването се извършва професионално почистване на зъбите с ултразвук и полиране с Airflow,защото избелващият гел действа само върху чисти зъбни повърхности. Почистването е необходимо, тъй като в противен случай, избелващият агент не би могъл да проникне в зъбите и избелването не би довело до желаният резултат. След почистването му, зъбните повърхности се полират и едва тогава може да се пристъпи към избелване. Желателно е двете процедури да се направят в две различни посещения. Венеца след почистването на зъбния камък прокървява като по този начин се нарушава адхезията на гингивопротектора към венеца, а с това и опасност от увреждането му от водородния пероксид.

Офис избелването(кабинетното избелване) е най-бързият начин за избелване на Вашите зъби и гарантира най-добри резултати в рамките на един час. Процедурата включва поставянето на гингивална бариера и избелващия гел върху зъбите.
Домашни избелващи системи :

izbelvane3

Домашните избелващи системи се нанасят в специално изработени за целта полиетиленови шини, които пациентът носи в домашни условия през деня или през нощта. За изработването на шините се взема отпечатък от Вашите зъби и от отлетите гипсови модели се изработват индивидуални шини. Преди процедурата на домашно избелване, зъбите се измиват с четка и паста, а след това се почистват с интердентални конци за отстраняване на плаката. Избелващият гел се нанася в тънък слой по вестибуларната повърхност на шината. При домашното избелване се използва избелващ гел с активна съставка в по-ниска концентрация(в сравнение с кабинетното избелване).

Продължителността на домашното избелване е около 10-15 дни. След процедурата, може да нанесете в шината реминерализиращ крем – напр. Tooth Mousse, съдържащ CPP-AСР (казеин фосфопептид-аморфен калциев фосфат).

Избелване на единични преоцветени девитализирани зъби: този тип избелване се прави на умъртвени зъби, запълнени с неподходящи пигментиращи каналопълнежни средства. С течение на времето те променят есетественият си цвят в розово, лилаво, кафяво, сиво и др.
Процедурата започва с премахване на наличната пломба от съответния зъб. Премахва се подложката и част от кореновата заплънка. Поставя се нова подложка, а в оформената кухина се поставя избелващия агент. Така зъба се затваря с временна пломба за една седмица. Поцедурата обикновено се повтаря около 3-4 пъти. След като зъба възстанови цвета си и стане неразличим от съседните му, то тогава се пломбира дефинитивно (окончателно).

izbelvane2Полезно е да знаете: Преди да се пристъпи към избелване на зъбите, трябва да се изясни причината за оцветяването на зъбните коронки, което може да се дължи на различни фактори – външни, вътрешни или комбинация от тях.
Външното оцветяване се предизвиква от някои вещества, които оцветяват или увреждат емайловата повърхност на зъбите. Като причини могат да се отбележат лошата устна хигиена, тютюнопушене, употреба на кафе, чай и други оцветяващи напитки и храни, стари обтурации.

При вътрешното оцветяване зъбните тъкани са оцветени по-дълбоко.
Причини:
-Тетрациклиново оцветяване
Зъбите са чувствителни на такова оцветяване през времето на тяхното развитие, от второто тримесечие на бременността до 8-годишна възраст. Засяга се не само емайла, а преди всичко дентина. Оцветяването може да е по-силно или по-слабо изразено.Това зависи от приетата доза, вида на тетрациклиновия антибиотик, продължителността на лечението и възрастта. Понякога оцветяването е толкова силно, че зъбите не се поддават на избелване и тогава се налага изработването на фасети или други естетични възстановявания.
-Флуороза:Наблюдава се при деца, които са приемали флуор в по-високи концентрации.
-Оцветяване след силна травма,при която могат да бъдат разкъсани кръвоносните съдове в пулпата.
-Оцветявания, които се получават след умъртвяване на зъби
-Оцветявания, причинени от корозия на метални обтурации и метални щифтчета,
напр. амалгамата оцветява зъбите в сиво-черно.
-Оцветявания при общи заболявания
-Оцветявания при наследствени заболявания
-Физиологични възрастови промени:Зъбите стават по-жълтеникави поради изтъняване на емайла и прозиране на дентина.

Избелването на зъби е метод, с който се постигат отлични резултати, като при правилното му провеждане не се нарушава целостта на емайла.

bezbolezneno_izbelvane_Na_zabi

miene-na-zabi
Детската дентална медицина се грижи за оралното здраве на новородени,деца и юноши,което включва лечение на кариес и заболявания на пулпата и периодонциума,малоклузия и спешно лечение.

Срокове за поникване на временните зъби Период
Централни временни резци 6-8 месец
Странични временни резци 8-12 месец
Централни временни резци 6-8 месец
Първи временни молари 12-16 месец
Кучешки зъби 16-20 месец
Втори временни молари 20-30 месец

 

Срокове на поникване на постоянните зъби Период
Първи постоянни молари,централни резци 6-7 г.
Странични резци 7-8 г.
Първи постоянни премолари 8-9 г.
Кучешки зъби 9-10 г.
Втори постоянни премолари 10-11 г.
Втори постоянни молари 11-13 г.
Трети постоянни молари 17-21 г.

 

Срокове на поникване на постоянните зъби Период
Първи постоянни молари,централни резци 6-7 г.
Странични резци 7-8 г.
Първи постоянни премолари 8-9 г.
Кучешки зъби 9-10 г.
Втори постоянни премолари 10-11 г.
Втори постоянни молари 11-13 г.
Трети постоянни молари 17-21 г.

Първо посещение

Първото посещение при денталния лекар трябва да стане на 1-годишна възраст.По това време първите зъби са поникнали и денталният лекар може да обсъди методи за орална хигиена.Лекарят може да насочи родителите по отношение на диета,прием на флуорид,премахване на вредни навици-смучене на пръст,които могат да доведат до ортодонтски аномалии.

Колко чести трябва да са посещенията?

Детето трябва да посещава кабинета два пъти годишно.Броят на визитите зависи от това дали детето има кариес,лоша орална хигиена, и необичаен зъбен растеж

Важни ли са временните зъби?
Временните -млечни зъби са от голямо значение.Благодарение на тях детето се научава да говори правилно,да дъвче и да се усмихва без притеснение.Млечните зъби запазват място за постоянните.Ако детето ги загуби в ранна възраст съседните на дефекта зъби могат да се преместят към освободеното място и да доведат до ортодонтски проблеми на постоянните зъби.

Как се почистват временните зъби?

При новороденото се използва марля за почистване на меките тъкани в устата (венците) след хранене.След поникване на първия зъб може да се използва мека четка за зъби.

Кога може да се използва паста за зъби?

След поникването на първите зъби,може да се използва паста.Пастата с флуорид не се препоръчва за деца под 2 години,защото могат да я  погълнат и да приемат по-голямо количество флуорид,което може да доведе до петна по зъбите.Родителите трябва да помагат на децата при миенето на зъбите докато малките не могат да го извършват самостоятелно.Трябва да изплакват много добре след четкането на зъбите.

Доктор Мирослава Тодорова извършва всички стоматологични услуги в стоматологичен кабинет “ Перфект дент“ в село Крумово.

© 2019 Perfectdent-drtodorova . Всички права запазени. Изработен от www.Supersait.bg

Back to top